Bột hàn

  • Welding powder: E6013

    Bột hàn: E6013

    Bột hàn E6013 để làm điện cực hàn, là một loại điện cực thép cacbon với lớp phủ loại bột sắt titania. AC / DC. Hàn mọi vị trí. Nó có hiệu suất hàn tuyệt vời và hầu như không bị bắn tung tóe. Nó có khả năng bắt lửa lại dễ dàng, khả năng tách xỉ tốt, hình thức hàn mịn. Lớp phổ thông và lớp rutile cho bạn lựa chọn.